Copyright © All rights reserved. Made By Expos.  Terms of use

Fotoclub voor modelfotografie   EXPOS
Modellen dag 24 september 2017 in de Koepel Gevangenis te Arnhem.

Op zondag 24 september 2017 is er een fotodag gepland in de Koepel Gevangenis te Arnhem. Er is de beschikking over de koepel en het gehele terrein.  Gezien de ruimte en unieke locatie wordt deze dag ook opengesteld voor niet leden. Dat zijn fotografen, modellen en visagistes.
Midden in een woonwijk in Arnhem  staat de Koepelgevangenis “De Berg” .
Nederland kent slechts drie koepelgevangenissen: Arnhem, Breda en Haarlem. De Arnhemse inrichting is tussen 1882 en 1886 gebouwd naar een ontwerp van justitiearchitect Johan Frederik Metzelaar.
De gevangenis heeft 200 cellen, verdeeld over drie verdiepingen, die bereikbaar zijn via ijzeren galerijen en vier wenteltrappen in de koepel en vier trappenhuizen buiten de koepel.
Voor deze fotodag hebben we de beschikking over een groot gedeelte van de 13.000 m2 locatie, zoals de Koepel, isoleercellen en binnenterreinen.
Regels:
Gezien het specifieke karakter van de locatie, zijn er een paar regels: Tijdens deze dag zullen een aantal BHV-ers standby zijn voor onze veiligheid. Het mag duidelijk zijn dat opdrachten gegeven door de BHV-ers opgevolgd moeten worden. Denk aan rondslingerende kabels, ondeugdelijke verlengsnoeren ed.
Het is op deze locatie niet toegestaan om in lingerie of minder te poseren/fotograferen.
Parkeren van auto’s kan/moet op het binnenterrein van de locatie, waar meer dan voldoende plaats is. Parkeren in de wijk is niet toegestaan. De locatie is prima bereikbaar met openbaar vervoer.
Wilt u deelnemen, meldt u dan snel aan want vol is vol. Tot 20 juli is het mogelijk om zonder kosten te annuleren. Daarna is annuleren niet meer mogelijk. Het is wel mogelijk om een ander in uw plaats te laten deelnemen. Dit moet vooraf worden doorgegeven zodat wij op de dag zelf beschikken over een betrouwbare deelnemers lijst. Het meenemen van een vriend, vriendin of ouders die niet meedoen aan de fotodag is niet toegestaan.
Info en aanmelden fotografen.
De kosten voor de fotograaf bedraagt 40 euro. Van de fotograaf wordt verwacht dat er per gefotografeerd model minimaal 3 en maximaal 8, bewerkte bestanden wordt aangeleverd voor het persoonlijk gebruik van het model.
Aanmelden door een mail te sturen naar secretariaat Expos  secretariaat@expos.nl met vermelding van fotograaf, naam, adres en telefoonnummer. Graag ook vermelden of samen reizen mogelijk is. Na ontvangst krijg je een bevestiging van de aanmelding en het verzoek om het verschuldigde bedrag over te maken.

Info en aanmelding modellen.
Als model ontvang je, in tegenstellen tot gebruikelijk geen vergoeding Er is visagiste aanwezig waarvan je gratis gebruik kunt maken. Verder krijg je drie consumptiebonnen t.b.v. thee, koffie of fris naar keuze. Helaas moeten we vaststellen dat het nog wel eens voorkomst dat op de dag zelf er toch weer modellen niet aanwezig zijn. Wij vragen daarom aan de modellen om een borg van 20 euro voor aanwezigheid. Die borg krijg je op de dag zelf terug en vervalt als je er niet bent. Natuurlijk krijg je binnen redelijke tijd na afloopt de mooiste foto’s die van je zijn gemaakt. Reiskosten worden niet vergoed en de reis dien je zelf te regelen. Ruim 14 dagen voor de fotodag sturen we je een lijst van deelnemers die hebben aangegeven dat samen reizen tot mogelijk behoort.  De lijst bestaat uit naam, woonplaats en contact gegevens zoals mailadres en telefoonnummer. Je kunt dan zelf afspraken maken over vervoer indien je dat wilt.
Aanmelden door een mail te sturen naar secretariaat Expos  secretariaat@expos.nl met vermelding van model, naam, adres en telefoonnummer. Graag ook vermelden of samen reizen mogelijk is. Na ontvangst krijg je een bevestiging van de aanmelding en het verzoek om het verschuldigde bedrag, de borg van 20 euro, over te maken.

Info en aanmelden  visagiste.
Als visagiste kunt je deelnemen zonder deelname kosten. Immers je hebt al kosten genoeg aan het materiaal. Als compensatie ontvang je van ons een tegemoetkoming van 50 euro. Tevens krijg je drie consumptiebonnen voor thee, koffie of fris naar keuze. Ook krijg je na afloop een aantal foto’s met de resultaten van je werk.   
Aanmelden door een mail te sturen naar secretariaat Expos  secretariaat@expos.nl met vermelding van visagiste, naam, adres en telefoonnummer en veel/weinig ervaring. Graag ook vermelden of samen reizen mogelijk is. Na ontvangst krijg je een bevestiging van de aanmelding.
Basis programma.
Aankomst tussen 09.15 en 09.30 uur.
Van 09.30 uur tot 10.15 uur worden de fotografen in de gelegenheid gesteld om de locatie te verkennen. Leuke plekken te zoeken en samenwerking met andere fotografen te regelen.                     
De modellen gaan dan naar de visagiste en zich gereed maken voor de eerste ronde. Er wordt niet werkt met een strak wisselschema. Immers dat geeft alleen aanleiding tot het op het laatst nog even snel een aantal foto’s te maken die zo in de prullenbak kunnen.
Van 10.30 tot 12.30 uur foto’s maken met tussentijd een keer wisselen.
Pauze van 12.30 tot 13.00 uur. Daarna tot 17.00 uur gelegenheid tot foto’s maken onderling contact, ervaring uitwisselen.
Kortom gewoon een mooie ontspannen dag van maken.